top of page

Jeugd Ensemble Oeselgem JEO

Het Jeugdensemble (JEO) is een onderdeel van de Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden Oeselgem vzw en staat in voor de opleiding van nieuwe muzikanten, zowel jongeren als volwassenen.

Onder leiding van Gert Lippens werd in 1995 de eerste aanzet gegeven tot een volwaardig jeugdorkest. 

Het officiële JEO zag in 2006 het levenslicht op initiatief van Lieve Pollet. Daarna namen Christian Delaere en Lucas Vanwayenberghe het dirigeerstokje over. Sinds 2011 staat Gert Lippens aan het roer van deze jeugdige muzikanten.

bottom of page